www.kararmatik.com'da arayın

KARARMATİK

30 Kasım 2022, 09:07 - 2

İşçinin Yıllık İzin Talebinin Onaylanmamasına Rağmen İzne Çıkması - Geçerli Fesih
Yıllık izni onaylanmadan izne çıkan işçinin iş sözleşmesi geçerli nedenle feshedilebilir....

www.kararmatik.com'da oku

29 Kasım 2022, 13:40 - 6

Devlet Ayı Saldırısına Uğrayan Muhtara Tazminat Ödeyecek
İdarenin, ayı saldıran muhtara, kusursuz sorumluluk ilkesi gereği tazminat ödemesi gerekir....

www.kararmatik.com'da oku

29 Kasım 2022, 13:36 - 5

Sevgilisinin Eşine Video Gönderen Kadın - Manevi Zarar - Tazminat
Sevgilisi olduğu adamın karısına birlikteliklerine ilişkin video gönderen kadının manevi tazminat ödemesi gerekir. ...

www.kararmatik.com'da oku

22 Kasım 2022, 10:24 - 33

Ruhsatsız Silahın Arızalı Olması - Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu
Ruhsatsız silahın arızalı olması durumunda, ruhsatsız silah taşıma suçu oluşmaz....

www.kararmatik.com'da oku

22 Kasım 2022, 10:20 - 13

Ortak Konutun Anahtarının Aileye Verilmesi - Boşanma - Ağır Kusur
Ortak konutun anahtarını ailesine vererek evin manevi bağımsızlığını ihlal eden eş, boşanma davasında ağır kusurludur....

www.kararmatik.com'da oku

22 Kasım 2022, 10:17 - 9

İtirazın İptali Davasının Süresinden Sonra Açılması - Islahla Alacak Davasına Dönüştürülmesi
Hak düşürücü süre olan 1 yıldan sonra açılan itirazın iptali davası ıslahla alacak davasına dönüştürülebilir....

www.kararmatik.com'da oku

04 Ekim 2022, 09:58 - 49

Katılma Ve Değer Artış Payı - Ziynet Alacağı - Fiili Karine – Bağışlama - İspat
Eşlerden her birinin kendi anne veya babalarından gelen mallar söz konusu olduğunda; satış gösterilse dahi fiili karine olarak karşılıksız kazandırma (bağışlama) olarak değerlendirilmektedir. Bu tasarrufi işlem, hayatın olağan akışına göre,...

www.kararmatik.com'da oku

04 Ekim 2022, 09:49 - 112

Diğer Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Eylemi - Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Kesinleşmemesi
kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararının sanığa 05/11/2014 tarihinde tebliğ edildiği, sanığın 14/11/2014 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma eyleminin sözü edilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi...

www.kararmatik.com'da oku

04 Ekim 2022, 09:39 - 126

Sanığın Uyuşturucunun Herkes Tarafından Bırakılması Mümkün Olan Açık Alanda Ele Geçirildiği Halde Kendisine Ait Olduğunu Kabul Etmesi - Etkin Pişmanlık
Olay tutanağı içeriği ile dosyadaki diğer bilgi ve belgelere göre; ikametinde yapılan aramada kullanım sınırları içerisinde esrar ele geçirilen sanığın, ikametin girişine 10 metre uzaklıkta açık alanda ele geçirilen 1 paket ve ikametinin giriş kapısının ...

www.kararmatik.com'da oku

11 Ağustos 2022, 08:52 - 138

Dershane Kaydının İptali - Ücret İadesi
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin -ücretlerin iadesi- başlıklı 56. maddesinin 2. bendindeki sayılı koşullar somut olayda gerçekleşmemiş olmakla beraber, aynı maddenin 3. fıkrasına göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Söz konusu ...

www.kararmatik.com'da oku

11 Ağustos 2022, 08:49 - 252

Pert Total Durumu - Kdv nin Eklenmesi
Somut olayda davacı vekili, davalı nezdinde sigortalı aracın müvekkilinin aracına çarpması nedeniyle müvekkilinin aracının hasarlandığını ileri sürerek hasar tazminatı isteminde bulunmuştur. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, kaza nedeniyle davacıya ait aracın sağ arka, ön ve alt aksamlarından araç ...

www.kararmatik.com'da oku

11 Ağustos 2022, 08:46 - 121

Kooperatif Üyelik Devri - Kooperatif Aidat Alacağı
Davalı, davacı kooperatifteki dairesini, 27.05.2008 tarihinde dava dışı 3.kişiye satmış ise de, ortaklığını da devrettiğine ilişkin sözleşme düzenlenmemesi ve satın alanın da kooperatife ortaklığı devir aldığı yönünde beyan ve bilgi vermemesi, yapılan satışın ortaklığın devri niteliğinde olmaması ...

www.kararmatik.com'da oku

11 Ağustos 2022, 08:43 - 220

Kısa Süreli Kiralama - Uzun Süreli Kiralama - Tazminattan Sorumluluk
Somut olayda, davalı .... aracın kayden maliki olup davalı vekili, kaza tarihinden önce 04.06.2016 -06.06.2016 tarihli kira sözleşmesi ile aracın 2 günlüğüne davalı sürücü .... a kiraya verildiğini, kazanın aracın davalı sürücünün kiraladığı süre içerisinde gerçekleştiğini, kiracı sürücünün aracın işleteni ...

www.kararmatik.com'da oku

11 Ağustos 2022, 08:40 - 118

Kar Payı Dağıtılması Hususunda Karar Alınmaması - Zamanaşımı
Davacının, davalı anonim şirketin ortağı olduğu, 2006 ile 2007 yıllarına ilişkin olarak kâr payı dağıtılmasına ilişkin bir genel kurul kararı bulunmadığı hususları uyuşmazlık konusu değildir. Diğer ticaret şirketlerinde olduğu gibi anonim şirketin de asıl amacı kâr elde etmek ...

www.kararmatik.com'da oku

11 Ağustos 2022, 08:38 - 59

Huzur Hakkı Bedeline İlişkin Hükmün Geçersiz Olması - Yine de Makul Oranda Huzur Hakkı Verilmesi Gerektiği
Davacıların davalı kooperatifin yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptıkları hususunda bir çekişme bulunmayıp, uyuşmazlık davacıların genel kurulda kararlaştırılan ücretin Kooperatifler Kanunu 56.maddesine aykırı olup olmadığı, aykırı ...

www.kararmatik.com'da oku

11 Ağustos 2022, 08:33 - 89

Aracın Çalındığını Bilerek Binen Yolcunun Yaralanması - Sigorta Şirketinin Tazminattan Sorumlu Olmadığı
Davacının, motosikletin çalınmasına iştirak ederek, sonrasında çalıntı araca binmesi ve polis ekibinden kaçarken, motosikletin devrilmesi sonucu yaralanmış olması karşısında, yaralanmadan kaynaklanan zarar talebi ZMMS Genel Şartlarının A.6-h ve 2918 ...

www.kararmatik.com'da oku

10 Ağustos 2022, 16:42 - 99

Unutkanlık Hastalığı Olan Kişinin Vesayet Altına Alınması
H. A. ın unutkanlık hastalığı olduğunu, gözlerinin görmediğini, kendisine bakacak durumda olmadığını, kendi işlerini yürütmekten aciz olduğunu belirterek annesinin vesayet altına alınarak kendisinin vasi olarak...

www.kararmatik.com'da oku

15 Temmuz 2022, 09:35 - 106

Ortaklığın Giderilmesi – Muhdesat - İnfazı Kabil Karar Verilmesi Gerektiği
Somut olaya gelince; dava konusu taşınmazın tapu kayıt bilgileri incelendiğinde, tapu kaydının beyanlar hanesinde (A) harfi ile gösterilen binanın Menderes Furunkoyak, (B) harfi ile gösterilen binanın Gülperi Yaşa, (C) harfi ile gösterilen binanın Musa Battal adına kayıtlı ...

www.kararmatik.com'da oku

15 Temmuz 2022, 09:32 - 181

Nüfustaki Anne Adının Gerçeği Yansıtmaması - Nüfus Kaydının Düzeltilmesi - Gerçek Annenin Tespitinde Hukuki Yarar ve Aktif Husumet Ehliyeti
Nüfus kayıtlarının düzenli ve gerçeğe uygun olarak tutulması kamu düzeni ile yakından ilgilidir. Davacı Şengül ün, davalı Rabia yı nüfus kaydından iptal ettirmesi yönünden hukuki yararı bulunmakta ise de gerçek annenin tespiti ve gerçek anne olduğu iddia edilenin nüfus ...

www.kararmatik.com'da oku

15 Temmuz 2022, 09:16 - 79

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası - Dna Testinin Zorla Yapılması Gerektiği - Tanık Beyanları ile Sonuca Ulaşılamayacağı - Resen Araştırma İlkesi
Somut olayda dosyanın incelenmesinden; mahkemece 22.09.2010 tarihli duruşmada davalı Mevlüt Günalmış ın, Şerif Mehmet Günalmış ın oğlu olup olmadığının anlaşılabilmesi için DNA tespiti yapılmasına, bu hususta kan örneğinin alınması için 25.10.2010 tarihinde ...

www.kararmatik.com'da oku

15 Temmuz 2022, 09:12 - 208

Şeflik Görevinden Güvenlik Görevliliğine Getirilme - Esaslı Değişiklik - Haklı Fesih
Somut olayda davacı, davalıya işyerinde güvenlik şefi olarak çalışırken, ücretlerinin ödenmemesi ve şeflik görevinden güvenlik görevliliğine getirilmesi sebebiyle akdi haklı nedenle feshettiğini iddia ederek, kıdem tazminatı ve ücret alacaklarının ödetilmesini ...

www.kararmatik.com'da oku

15 Temmuz 2022, 09:09 - 135

Mazeret İzinleri Ücrete Dönüşmez
Davacının nikah izni alacağı, bu izinde çalışma karşılığı talep ettiği ücret 4857 Sayılı Kanunun 46/b maddesi gereğince aynı Kanunun 55/ı maddesi uyarınca mazeret iznidir. Mazeret izinleri kural olarak doğduğu anda kullanılması gerekir. Kullanılmadığı taktirde yıllık ...

www.kararmatik.com'da oku

15 Temmuz 2022, 09:06 - 133

İşe İade - 30 İşçi Kuralı – Franchising - Organik Bağ
Somut olayda davacının franchising anlaşması yöntemiyle işletilen ve çalıştığı -fırınsanatı- adlı işyeri davalı ...ya ait olup yine franchising yöntemiyle işletilen -...- ünvanlı işyeri ise ... Gıda ünvanlı dava dışı bir şirkete aittir. Davacının hem ... ...

www.kararmatik.com'da oku

15 Temmuz 2022, 08:51 - 115

İşe İade Kararı Sonrası İşçinin 6 Ay Çalışması - İşe Başlatmada Samimi Olmama
Davacının işe iade kararının kesinleşmesi üzerine yaptığı başvuruya işverenin olumlu yanıt verip, davacıyı 23/08/2012 tarihinde işe başlattığı ve davacının çalışmasının 6 ay sürüp iş akdinin 01/03/2013 tarihinde tazminatları ödenerek feshedildiği, davacının işe başladıktan ...

www.kararmatik.com'da oku

15 Temmuz 2022, 08:48 - 87

İşçinin Hakkındaki Soruşturma Sonuçlanmadan İşten Ayrılması - Haklı Fesih
Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin davacı tarafından yapılan 24/08/2016 tarihli fesih ile sona erdiği, feshin haklı sebebe dayandığı gerekçesi ile kıdem tazminatı hüküm altına alınmış ise de; Dairemizce işçinin, hakkında mevcut bir soruşturma devam ...

www.kararmatik.com'da oku

15 Temmuz 2022, 08:44 - 90

İş Çıkış Kodunun Değiştirilmesi Davası - Hukuki Yarar
Davacı tarafça, işten ayrılış bildirgesinde işten ayrılış neden kodunun -29- olarak gösterilmesinin mağduriyetine neden olacağı iddia edilerek işten ayrılma kodu bildirimi işleminin haksız olduğunun tespiti ve iptali talep edilmiş ise de; dava tarihi itibarı ile herhangi ...

www.kararmatik.com'da oku

06 Temmuz 2022, 08:54 - 112

Sıra Cetveline İtiraz - Şikayet - İhtiyati Haciz
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda İş Bankasının kesinleşmiş bir takibi bulunmadan ihtiyati haciz kararına değer verilemeyeceğinden şikayetin tekrar reddine karar verilmiştir. Oysaki Şikayet edilen İş Bankası tarafından açılan itirazın iptali davasının...

www.kararmatik.com'da oku

06 Temmuz 2022, 08:51 - 97

Posta İle Gönderilen Borca İtiraz Dilekçesi Süresi İçerisinde Dosyaya Girmemiş İse İtiraz Yapılmamış Sayılır
Borçlu ..tarafından posta ile gönderilen itiraz dilekçesinin 16.8.2005 tarihinde icra dosyasına konulduğu, icra müdür yardımcısının havalesi ile anlaşılmıştır. Dilekçe altındaki imza ilgilisi tarafından inkar edilmediğine göre süresinde dosyaya girmek koşuluyla posta ile gönderilen...

www.kararmatik.com'da oku

06 Temmuz 2022, 08:48 - 155

Bankadaki Paranın Alacaklıya Ödenmesi İçin Borçluya 103 Davetiyesi Gönderilmesine Gerek Yoktur
İİK nun 102. maddesi uyarınca menkul malların mahallinde fiilen haczine ilişkin haciz tutanağı borçlunun gıyabında düzenlenmiş ise aynı Yasanın 103. maddesi uyarınca diyeceklerini bildirilmesi için borçluya tebligat çıkarılması gerekir. Somut olayda, alacaklının ...

www.kararmatik.com'da oku

06 Temmuz 2022, 08:45 - 90

Ödenen Tazminat İçin İşçiye Rücu Edilen Davalarda Görevli Mahkeme İş Mahkemeleridir
Uyuşmazlık, ilama dayalı ödenen tazminatın kusur oranına göre rücuen tazmini isteğine ilişkindir. Davalı işçinin kaza tarihi itibari ile davacı .... çalışanı olduğu, o dönem de .... ile devir sözleşmesinin yapılmadığı, davacı işverenin ödediği tazminatı kendi işçisinden rücuen ...

www.kararmatik.com'da oku

06 Temmuz 2022, 08:42 - 113

Hasar Bedeli - Bilirkişi Raporuna İtiraz Etmeme - Usuli Kazanılmış Hak
Mahkemece alınan 19.11.2015 tarihli bilirkişi raporunda, davacıya ait araçta 14.372,15 TL yedek parça bedeli, 2.460,00 TL işçilik bedeli olmak üzere KDV dahil toplam 19.861,94 TL hasar oluştuğu belirtilmiş olup davalı tarafça itiraza uğramayan hasar bedeli yönünden kesinleşen bu rapor davacı lehine hasar ...

www.kararmatik.com'da oku

06 Temmuz 2022, 08:37 - 191

Borcu Sona Erdiren Belge Her Aşamada Sunulamaz
Uyuşmazlık bakımından çözümlenmesi gereken husus; kararın temyizi aşamasında ilk defa sunulan 30.04.2014 tarihinde tazminat ödemesi açıklaması ile 1.347,30TL miktar içeren dekont suretinin delil olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği (bu belgeye değer verilip ...

www.kararmatik.com'da oku

06 Temmuz 2022, 08:32 - 95

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Kanun Yararına Bozma Aşamasında Dikkate Alınamaz - Kısmi Kabul Kısmi Ret Durumunda Harçlar
Somut olayda davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup kabul edilen değer üzerinden hesaplanan eksik karar ve ilam harcının davalı yerine davacıdan alınarak hazineye irat kaydına hükmedilmesi, yine peşin karar ve ilam harcının davalıdan alınıp davacıya verilmesi ...

www.kararmatik.com'da oku

06 Temmuz 2022, 08:27 - 87

İşçinin Derhal Fesih Sebeplerinin Bulunması - İstifaya Geçerlilik Tanınması - İspat ve Somutlaştırma Yükü
iş hukukunda işçi tarafından düzenlenen istifa dilekçelerinin içerik bakımından farklı bir denetime tabi tutulmak suretiyle işçinin gerçek iradesinin araştırılması esasının benimsenmesi, ispata yönelik usul kurallarının tamamen görmezden gelinmesi sonucunu doğurmaz....

www.kararmatik.com'da oku

03 Temmuz 2022, 11:20 - 77

İşçilik Haklarından Kaynaklanan Tazminat ve Alacak İstemleri - Cezai Şartın Tahsili İstemi - Avukatlık Ücreti
Dava, işçilik haklarından kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Davacı işçi diğer işçilik alacakları ile birlikte fazla mesai alacağını da istemiş ve bu talebini tamamen tanık beyanlarına dayandırmıştır. Mahkemece, davacı işçinin yıl boyunca çalışma süresi içinde her gün 07.30 ile 17.30 saatleri...

www.kararmatik.com'da oku

03 Temmuz 2022, 11:11 - 76

İlave Tediye Alacağının Hesaplanması
Somut olayda; öncelikle davalı Burulaş ın şoför alımı ile taşeron şirketlerle imzaladığı sözleşmelerin muvazzalı olduğunu ve bu işçilerin baştan itibaren Burulaş işçisi sayılması gerektiği yargı kararları ile sabit...

www.kararmatik.com'da oku

03 Temmuz 2022, 11:08 - 69

Delil Başlangıcı - İsticvap
Mahkemece davalının isticvabı ile; söz konusu belge üzerindeki yazıların kendisine ait olup olmadığının sorularak, yazıların davalıya ait olduğunun kabul edilmesi halinde yada bilirkişi incelemesi sonucu davalıya ait...

www.kararmatik.com'da oku

03 Temmuz 2022, 11:04 - 77

İmar Planı Değişikliğinin Yapılması - Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi
Davada, Isparta ili, Yalvaç ilçesi, ... Köyü, ... pafta, ... parsel sayılı taşınmazın mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında eğitim alanında kaldığı, davacı tarafından, anılan taşınmazın mevcut imar planındaki vasfının...

www.kararmatik.com'da oku

03 Temmuz 2022, 10:59 - 61

Askıya Çıkarılmak Suretiyle İlan - Süre Aşımı - Dava Açma Süresi
Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesinde AR… ruhsat numaralı sahada … Maden A.Ş. tarafından yapılması planlanan -Boksit Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi- projesi için Kahramanmaraş Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü...

www.kararmatik.com'da oku

01 Haziran 2022, 06:18 - 268

Yabancıların Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Görevli Mahkeme
Davacılar Türk Vatandaşı olmayıp, 6458 sayılı Kanun uyarınca geçici koruma kapsamında Ülkemize giriş yapmış ve idare tarafından kendilerine Geçici Koruma Yönetmeliğinin 22. maddesi uyarınca düzenlenen ve nüfus kütüğüyle ilgisi bulunmayan geçici koruma kimlik belgesi düzenlenmiştir....

www.kararmatik.com'da oku