layer1-background

Av. Serhat Özdemir

Tüketici Hukuku Alanındaki Hizmetlerimizİncele


Tüketici Hukuku ile ilgili hizmetlerimizi öğrenmek ister misiniz?
layer1-background

Av. Serhat Özdemir

İdare Hukuku Alanındaki Hizmetlerimizİncele


İdare Hukuku ile ilgili hizmetlerimizi öğrenmek ister misiniz?
layer1-background

Av. Serhat Özdemir

Borçlar Hukuku Alanındaki Hizmetlerimizİncele


Borçlar Hukuku ile ilgili hizmetlerimizi öğrenmek ister misiniz?
layer1-background

Av. Serhat Özdemir

Ceza Hukuku Alanındaki Hizmetlerimizİncele


Ceza Hukuku ile ilgili hizmetlerimizi öğrenmek ister misiniz?
layer1-background

Av. Serhat Özdemir

Ticaret Hukuku Alanındaki Hizmetlerimizİncele


Ticaret Hukuku ile ilgili hizmetlerimizi öğrenmek ister misiniz?
layer1-background

Av. Serhat Özdemir

İcra ve İflas Hukuku Alanındaki Hizmetlerimizİncele


İcra ve İflas Hukuku ile ilgili hizmetlerimizi öğrenmek ister misiniz?
layer1-background

Av. Serhat Özdemir

Medeni Hukuk Alanındaki Hizmetlerimizİncele


Medeni Hukuk ile ilgili hizmetlerimizi öğrenmek ister misiniz?
layer1-background

Av. Serhat Özdemir

İş Hukuku Alanındaki Hizmetlerimizİncele


İş Hukuku ile ilgili hizmetlerimizi öğrenmek ister misiniz?
Hizmetler

+

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu öze...

Borçlar Hukuku Hizmetimiz

+

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmekted...

Ceza Hukuku Hizmetimiz

+

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafları...

Ticaret Hukuku Hizmetimiz

+

İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalı. İş hukuku ...

İş Hukuku Hizmetimiz

+

Medeni Hukuk

Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna...

Medeni Hukuk Hizmetimiz

+

İcra ve İflas Hukuku

İcra hukuku, 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. 1.7.2012’ de yürürlüğe giren 6103 sayılı Kanun’un 41. Maddesi ile İİK’ nun 17 maddesinde deği...

İcra ve İflas Hukuku Hizmetimiz

+

İdare Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak...

İdare Hukuku Hizmetimiz

+

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukukunun doğuşunun temel nedeni tüketicinin korunmasıdır. Genişleyen pazarda kendisine mal ve hizmet sunanlar ile yaptığı hukukî işlemlerin güçsüz tarafı ...

Tüketici Hukuku Hizmetimiz

İçtihat ve Makaleler

+

Anahtar Teslimi Açıklaması Taşımayan ve Alacaklıya Tebliğ Edildiği İspatlanamayan Tahliye İhbarnamesi İİK nın 269/c Maddesinin 1. Fıkrasında Yazılı Belgelerden Kabul Edilemez.

Dava, kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; kiracı borçlu t...

Detay

+

Bozma Kararının İcra Dairesine Sunulmaması - Hacizlerin Kaldırılıp Kaldırılamayacağı

Uyuşmazlık; İİK nın 40. maddesi karşısında takip dayanağı ilamın bozulmasına ilişkin kararın icra dosyasına ibraz edilinceye kadar yapılan işlemlerin geçerli olup...

Detay

+

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimi Görmek Üzere 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışına Gönderilme

Kurul, 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüksek lisans ve doktora yapmak üzere yurt dışına gönderilen davacının gönderiliş amacına u...

Detay

+

Danıştay 12. Dairesi 2021/3994 E. 2021/1909 K.

Doğuştan işitme engelli olan davacının, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme engeli grubu kapsamında katılmak için başvur...

Detay

+

Danıştay 12. Dairesi 2021/4191 E. 2021/2803 K.

Polis Meslek Okulu Müdürlüğünde Emniyet Müdürü rütbesiyle görev yapan davacının, resen emekliye sevk edilmesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlend...

Detay

+

Danıştay 12. Dairesi 2021/4218 E. 2021/2877 K.

Dava; Jandarma Genel Komutanlığında jandarma uzman çavuş olarak görev yapmakta iken tim personelini taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yarala...

Detay

+

Danıştay 12. Dairesi 2021/4048 E. 2021/3307 K.

Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapmakta iken, Üniversitesinin dört yıllık Biyoloji bölümünden mezun olan davacı tarafından, Biyoloji bölümünün sağlık çalışan...

Detay

+

Danıştay 12. Dairesi 2021/3896 E. 2021/4150 K.

Şirketin özelleştirilmesi nedeniyle iş akdi feshedilen davacı tarafından; Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi kapsamında istihdam edilmesi talebiyle yapılan başvuru...

Detay

+

Danıştay 10. Dairesi 2016/3688 E. 2021/1836 K.

Karayolunun belirli kısmındaki şirkete ait akaryakıt satış istasyonunda, karayolu çalışmaları nedeniyle yol seviyesi düşürüldüğünden bahisle yapılması gereken al...

Detay

+

Danıştay 10. Dairesi 2016/3711 E. 2021/3167 K.

Davacıların polis memuru olan oğullarının, görev başında iken silahla vurularak hayatını kaybetmesi nedeniyle uğradıkları iddia olunan maddi ve manevi zararın; olayı...

Detay

+

Danıştay 10. Dairesi 2019/6723 E. 2021/4037 K.

Davacı tarafından, uzun süredir ağzına ekşi su gelmesi ve epigastrik bölgede şişkinlik şikayetiyle başvurduğu Hastanede yapılan ameliyat ve tedavilerde idarenin hizmet...

Detay

+

Danıştay 10. Dairesi 2016/15462 E. 2021/4012 K.

Türk Vatandaşlığını kaybettiğinden bahisle davacı hakkında, Türkiye ye giriş yasağı konulmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada İdare Mahkemesinin...

Detay