İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalı. İş hukuku Kara Avrupası hukuk sistemlerine dahil ülkelerde genellikle milli iş kanunları ile düzenlenir. İş uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir.


Çağımız emek ve hizmetin en çok kullanıldığı çağdır. İşverenin çalışana çalışanın işverene karşı yükümlülükleri her zaman mevzuat çerçevesinde yürümemektedir. Dolayısı ile taraflar arasında ihtilaflar da doğmaktadır. İş hukuku teknik bir konu olup emeğin, hizmetin veya yatırımın karşılığı ancak konusunda uzman bir avukat ile takip edilmelidir.

İş Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

- Hizmet Akitlerinin Düzenlenmesi,
- İşçilik Alacakları (Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti, Hafta Tatili Ücreti, Genel Tatil Ücreti, Yıllık İzin Ücreti Alacakları)
- İşe İade davaları
- İş Kazalarından Doğan Davalar (Maddi ve Manevi Tazminat - Ölüm, Sakatlık, Gelir Kaybı, Tedavi Giderleri nedenleri ile açılacak Maddi ve Manevi Tazminat davaları)
- İş Kazalarının Tespiti Davaları
- Meslek Hastalıklarından Doğan Davalar
- Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

Hizmet Tespiti Davaları
(Sigortalılığın Başlangıcının Tespiti Davaları, Eksik Yatırılan veya hiç sigorta yatırılmayan durumlarda sigortalı sayılmak için açılacak davalar ile primlerin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması nedeniyle açılacak davalar)