Medeni Hukuk

Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır.


Gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, evlat edinme, vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde hizmet verilmektedir.

Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

- Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları
- Mal Paylaşımına ilişkin davalar
- Aile Konutu
- Nafaka ve Tazminat Davaları
- Velayet Davaları
- Vesayet Davaları
- Evlat Edinme Davaları
- Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları