Misyonumuz

Hukuk büromuzun misyonu ve avukatlık meslek etik kuralları hakkında bilgi almak için okuyunuz


1- Gizlilik

Sır saklama ve gizlilik avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, AB Avukatlık Meslek Kuralları ve Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

2- Açıklık

Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

3- Kişi veya Kurumlara Bağımlı Olmamak

Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında bağımsızlık etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.