Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler. Hükümler ülkemizde, temel olarak Ticaret Kanununda toplanmıştır (2011 da 6102 sayılı yasa). Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.


Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

- Ticaret Hukuku ile ilgili ihtilaflar yönünden hukuki danışmanlık,
- Şirket Ana sözleşmesi Hazırlanması ve değiştirilmesi,
- Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması,
- Franchising Sözleşmeleri,
- Tek Satıcılık Sözleşmeleri vs.,
- İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı yönünden hukuki danışmanlık,
- İşyerinin devri, İşveren değişmesi,
- Çalışanların devri ve hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesi de dâhil olmak üzere birleşmeler ve devralmalar ve bölünmeler gibi şirketler hukukundan kaynaklanan işler sırasında iş hukuku meseleleri,
- Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme gizlilik sözleşmeleri ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması