Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir). Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.


Ceza Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

- Bankacılık Suçları
- Sermaye Piyasası Suçları
- Şirketler Hukukundan Kaynaklanan Suçlar
- Vergi Suçları
- Gümrük ve Kaçakçılık Suçları
- Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Suçlar, İhbar Yükümlülükleri
- Çocuk Ceza Hukuku
- Kitle İletişim Hukuku
- Basın Suçları
- İnternet Yoluyla ya da Ortamında İşlenen Suçlar
- Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Hukuku
- Kabahatler