Tüketici Hukuku

Tüketici Hukukunun doğuşunun temel nedeni tüketicinin korunmasıdır. Genişleyen pazarda kendisine mal ve hizmet sunanlar ile yaptığı hukukî işlemlerin güçsüz tarafı olan tüketici yalnız ekonomik ve sosyal değil, aynı zamanda bilgisizlikten kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle de korunmaya muhtaçtır. Bu bakımdan tüketicinin yalnız ekonomik çıkarları değil, tüm tüketici hakları kapsamında korunması gerekir.


Tüketici hakları hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

- Özellikle tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu,  vs ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde çözümü,

- Ayıplı Mal ve Hizmetlerden Doğan Davalar (Ayıplı Malın Değiştirilmesi, İadesi ve Bedelinin Tahsili, Ayıplı Mal veya Hizmet Nedeniyle Bedelin indirimi vs.)