İdare Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.


İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

- İptal Davaları
- Tam Yargı Davası
- Vergi Davaları