Bir Suçtan Beraat Diğer Suçtan HAGB Kararı Verilmesi - Avukatlık Hizmetinin Bölünememesi - Vekalet Ücreti

12-04-2021

YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ

Esas : 2020/2239
Karar : 2020/9113
Tarih : 16.12.2020

Özeti: Aynı davada yargılandığı kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçundan beraat, resmi belgede sahtecilik suçundan ise itiraz edilmeden kesinleşen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verilmiş sanık hakkında, müdafii tarafından sunulan avukatlık hizmetinin bölünmesi mümkün olmadığından, beraat ettiği suç açısından vekalet ücretine hükmedilmemesinde isabetsizlik görülmemiştir.

Suç : Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanık müdafiinin temyiz isteğinin beraat eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğine ilişkin olup, sanığın mahkûmiyetine yönelik aleyhe temyiz olmaması nedeniyle, beraat kararı kesinleşmiş olduğundan tebliğnamedeki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşme düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Sanık müdafiinin vekalet ücreti ile sınırlı temyiz istemine hasren yapılan incelemede;

Aynı davada yargılandığı kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçundan beraat, resmi belgede sahtecilik suçundan ise itiraz edilmeden kesinleşen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verilmiş sanık hakkında, müdafii tarafından sunulan avukatlık hizmetinin bölünmesi mümkün olmadığından, beraat ettiği suç açısından vekalet ücretine hükmedilmemesinde isabetsizlik görülmediğinden, sanık müdafiinin, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 16.12.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Öne Çıkanlar