Yargıtay 11. C.D. 2021/33257 E. 2021/6878 K.

21-11-2021

Özeti: Sanıkların, olay tarihinde polis olduğunu söyleyen kişi tarafından aranıp eşinin sarraf soygununa karıştığı söylenerek aldatılan katılandan iki adet Cumhuriyet altınını temin ettikleri iddia edilmiştir. Sanıkların kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması şeklindeki eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla sanıkların mahkumiyetine hükmedildiği görülmektedir. Yasaya aykırı sanık müdafilerinin ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin bozulması gerekmektedir.

"İçtihat Metni"

1)Sanıkların, olay tarihinde polis olduğunu söyleyen kişi tarafından aranıp eşinin sarraf soygununa karıştığı söylenerek aldatılan katılandan iki adet Cumhuriyet altınını temin ettikleri iddia olunan olayda; sanıkların kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması şeklindeki eylemlerinin 5237 sayılı TCK'nin 158/1-L maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla sanıkların mahkumiyetine hükmedilmesi,

2)Kabule göre de; sanıklara yüklenen dolandırıcılık suçu nedeniyle, hükümden sonra 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34.maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. ve 254. madde fıkraları gereğince uzlaştırma işlemleri için gereği yapılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri zorunluluğu,

Yasaya aykırı, sanık ... müdafiilerinin ve sanık ...’ın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı Kanunun 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 21.09.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Öne Çıkanlar